AEC - รู้จักกับประเทศพม่า (Myanmar)

AEC - รู้จักกับประเทศพม่า (Myanmar) หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนบ้านของเรา พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ที่มา: youtube.com โพสโดยคุณ สันติภาพ สุทธิโยชน์

โพสโดย: s3it 28 สิงหาคม 2556 เวลา 17:47:02  
Tag: AEC พม่า, ประเทศพม่า, Myanmar, AEC คืออะไร, คลิปอาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน, AEC, Asean Community, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมอาเซียน, รอบรู้อาเซียน, การแต่งกายอาเซียน, ข้อมูลอาเซียน, สัญลักษ์อาเซียน, ธงประจําชาติอาเซียน, ข่าวอาเซียน, เปิดประตูสู่อาเซีย

แอพแรกที่คุณเลือก