ารประดับธงอาเซียน (How to display the ASEAN flags)

การประดับธงอาเซียนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมอาเซียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) และอนุมัติให้ทุกส่วนราชการรับทราบแนวทางการประดับธงอาเซียนในการจัดประชุมและจัดกิจ­กรรมอาเซียนในประเทศ - เพลงประกอบคือเพลง The ASEAN way (วิถีแห่งอาเซียน) ที่มา www.youtube.com โพสโดยคุณ: พฤฒิพล ประชุมผล

โพสโดย: t2yk 27 มิถุนายน 2556 เวลา 14:15:44  
Tag: ธงอาเซียน, อาเซียน, AEC, ASEAN, ASEAN FLAGS, คลิปอาเซียน, การประดับธงอาเซียน, ประชาคมอาเซียน, ธงชาติอาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน

แอพแรกที่คุณเลือก