ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บึงธาตุหลวง ใน สปป. ลาว

ประเทศลาว กับการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ในบึงธาตุหลวง เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไปชมกันค่ะว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ของสปป. ลาว จะมีขั้นตอนอย่างไร (ที่มา : www.youtube.com โพสต์โดย : xyzpuna)

โพสโดย: jaejae33333 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:59:09  
Tag: ประเทศลาว, สปป. ลาว, รายการเกี่ยวกับอาเซียน, รอบรู้อาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน, สมาชิกอาเซียน, คลิปอาเซียน, ข้อมูลอาเซียน, AEC, Asean Community, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เปิดประตูสู่อาเซียน

แอพแรกที่คุณเลือก