ดินหน้าประเทศไทย : การจัดหาพลังงานจากภายในและภายนอกประเทศ

การจัดหาพลังงานจากภายใน และภายนอกประเทศ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของประเทศไทย การจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในราคาประหยัด รวมถึงการผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตของสินค้าหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ที่มา : www.youtube.com โพสต์โดย : เอ็นบีที กรุงเทพ )

โพสโดย: barome 9 กันยายน 2557 เวลา 13:53:22  
Tag: ประเทศไทย, การจัดหาพลังงาน, พลังงานที่ใช้ในไทย, เปิดประตูสู่อาเซียน, รายการที่เกี่ยวกับอาเซียน, การลงทุนของไทย, คลิปอาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน, ข้อมูลอาเซียน, AEC, Asean Community, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, รอบรู้อาเซียน

แอพแรกที่คุณเลือก