อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน

ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ดอกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
รูปภาพ อกไม้อาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
วันนี้เราขอนำไปรู้จักกับ ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน สำหรับ AEC (Asean Economics Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคือการรวมตัวกันของ 10 ชาติ Asean ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีอำนาจต่อรองต่างๆกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น ซึ่งจะรวมตัวเป็น AEC กันอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้

โพสโดย: zazuki 18 มิถุนายน 2556 เวลา 16:15:13  
Tag: ดอกไม้อาเซียน, AEC, ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน, รูปดอกไม้ประจำชาติ, อาเซียน, Asean Economics Community, 10 ประเทศอาเซียน, อาเซียน 10 ประเทศ, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ภาษาอาเซียน, คำทักทายอาเซียน
  •  รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แอพแรกที่คุณเลือก