อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน

รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รอบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
รูปภาพ อบรู้ : ภาษาประจำชาติในอาเซียน
ภาษาประจำชาติในอาเซียน 10 ภาษาที่นิยมใช้ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ภาษาอย่างเป็นทางการของอาเซียนมีภาษาอะไรบ้าง เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 นะคะ

โพสโดย: siree03jj 17 มีนาคม 2557 เวลา 17:20:18  
Tag: ภาษาประจำชาติ, ข้อมูลอาเซียน, การสื่อสาร, ภาษาในอาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน, ภาษาทางการในอาเซียน, ประเทศสมาชิกอาเซียน, รอบรู้อาเซียน, ความพร้อมในอาเซียน, AEC, Asean Community, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เปิดประตูสู่อาเซียน
  •  รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แอพแรกที่คุณเลือก