อบรู้อาเซียน : ธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่ดิจิทัล

" onload="if(largerThan(this.width,550)) {this.width=550;this.alt='Click here to see a large version';this.title='Click here to see a large version';}" onmouseover="if(this.alt) this.style.cursor='pointer';" onclick="if(this.alt) window.open('http://box.kapook.com/files/box/photo/7/');" alt="รอบรู้อาเซียน : ธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่ดิจิทัล" title="รอบรู้อาเซียน : ธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่ดิจิทัล" class="gray_border1"/>
รูปภาพ อบรู้อาเซียน : ธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่ดิจิทัล
รอบรู้อาเซียนเกี่ยวกับธุรกิจอาเซียนปรับตัวสู่ดิจิทัล การทำธุรกิจออนไลน์ในอาเซียน รวมถึงศึกษาการซื้อขาย และระบบธุรกิจออนไลน์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไปชมกัน (ที่มา : www.youtube.com โพสต์โดย : ThaiPBS)

โพสโดย: barome 16 ธันวาคม 2557 เวลา 11:16:16  
Tag: ประเทศสิงค์โปร์, ประเทศมาเลเซีย, ธุรกิจออนไลน์ในอาเซียน, รายการเกี่ยวกับอาเซียน, รอบรู้อาเซียน, 10 ประเทศอาเซียน, สมาชิกอาเซียน, คลิปอาเซียน, ข้อมูลอาเซียน, AEC, Asean Community, ประชาคมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เปิดประตูสู่อาเซียน
  •  รูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แอพแรกที่คุณเลือก